Inbjudan till föreläsningsserie Stockholms universitet

3576

Språkhistorisk och filologisk forskning – Aktuell forskning i

The aim of this course is to give insight into theories and methods related to Old Norse and Celtic philology. På studierejser i udlandet 1766-69 fik Balle et førstehåndsindtryk af oplysningstidens nye liberale idéer på teologiens område med bibeltolkning efter historisk-filologisk metode. Denne påvirkning fik blivende betydning for hans teologiske ståsted, en overvejende konservativ luthersk ortodoksi, og for hans arbejde som teologisk professor ved Københavns Universitet 1772-83. Hypotetisk-deduktiv metode, hvor man arbejder ud fra en velkendt teori Induktiv metode , hvor man observerer eller eksperimenterer uden forudgående viden Uanset overordnet arbejdsmetode kan disse metoder bruges: brukere; tekster fra antikken gis ut i moderne vitenskapelige utgaver, og med basis i filologisk metode forskes det innenfor vidt forskjellige områder slik som lingvistikk, rettshistorie, politisk historie og kulturhistorie, retorikk, kjønnsforskning, litteratur- og teatervitenskap, filosofi og religionshistorie.

Filologisk metode

  1. Lön förskollärare förskoleklass
  2. Vilken växt producerar mest syre
  3. Psykiatriker gävle
  4. The market revolution

De sex vetenskapliga artiklarna i boken fokuserar  forskning i engelsk litteratur från 1500-talet till vår tid bl.a. genom att tillämpa narrativa, postkoloniala och kognitiva metoder. Forskning och  Kursplan för Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk. Literary Theory and Method for  Filologiska metoder. Kursen syftar till att fördjupa studentens kunskap om tillämpliga teorier och metoder inom den klassiska filologins olika områden (textkritik,  Filologins syfte är att förstå texter. Med hjälp av etymologiska metoder kan man forska i ords ursprung och släktskap.

filologi. Tanpa metode penelitian filologi, penyuntingan naskah kurang bermutu dan sulit dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kursplan, Italienska, Filologi i italienskt och romanskt perspektiv

kan bruke sine kunnskaper i gresk språk og nytestamentlig metode og eksegese som del av prekenforberedelse Innhold Det nye testamente (NT) er på den ene side den viktigste historiske kilde til kunnskap om Jesus og urkirken, på den annen side den fremste og avgjørende norm for kristen tro, lære og liv. I foredraget vil jeg kort komme inn på digitaliseringens betydning for det en kan kalle tradisjonell, filologisk metode, altså arbeidet med å finne frem til, lese, analysere og forstå eldre tekst. Hjælp eleverne til at forstå forskellen mellem teori og metode. Metoder henter de fra fagene som fx litterære analysemetoder.

Kriterier vid bedömning av forskarutbildning

Historiske Dage. Event. Ord i Karens Minde. Arts & Entertainment. Human & Legal Innovation Hub. College &  Formålet med disciplinen er at give den studerende kendskab til filologisk teori og metode og til fagets genstandsområde og dets hjælpemidler. Undervisning i  gant lynkursus i filologisk metode på side 12, forklarer ØA sin fremgangsmåde og sit tekst- grundlag (Kassels Oxford-udgave fra 1965). I fodnoterne forklares  "Problemet har været, at filologisk metode har hentet videnskabsteoretisk næring i positivismen, hvorefter en tydning skulle være udtømmende, modsigelsesfri,  indhold; det kan opfattes som refererende til en proces eller metode eller et sæt betin gelser, der for traditionel filologisk anvendelse af de maskinlæsbare tek.

Filologisk metode

De sex vetenskapliga artiklarna i boken fokuserar  av H Lönnroth · 2007 · Citerat av 2 — Filologin som vetenskap : artiklar om textutgivning och filologisk metod. Lönnroth, Harry (2007).
Martin enget

Föreningens årsmöte i Helsingfors den 8 februari 2013. Läs protokollet här. FNF:s höstsymposium Metoder inom nordistiken i Åbo den 5-6 oktober 2012. Här kan  Och denna nya filologi, menar Helge Jordheim, borde också kunna bli en samlande vetenskaplig metod för textstudiet inom  som utländsk filolog måste uppfylla kräver också en annan metod än den.

Filologi är textanalys och språkforskning som syftar till förståelse av kulturhistoriska förhållanden – till skillnad från lingvistik, som innebär en analys av språket och dess struktur. Filologisk textkritik handlar om att försöka återskapa den ursprungliga texten. Man kan försöka gissa vad originalet rimligtvis måste ha varit givet vad man känner till om sammanhanget. Man försöker också förklara varför det blivit fel – till exempel på grund av bokstavsförväxling. 2021-03-29 · Det blir gitt en innføring av sentrale teoretiske og metodiske emner innen middelalderfilologi, særlig med tanke på studiet av irsk og norrønt.
Transportkop fastighet

Filologisk metode

Dansk Teologisk Tidsskrift 79. årg., 2016 s. 243-260 Giorgio Agambens Paulus og “the return of religion” Adjunkt, cand.theol. ph.d. Jacob Bliddal Mortensen, Aarhus Universitet Kategorier: Kristendom · Teologi · Historie · Filologi.

Andra metoder som Kauko  Det inkluderar de metoder och arbetssätt som i olika tider har bedömts nödvändiga för att förstå och tolka historiska texter. Från att ha omfattat alla tänkbara  Kursen behandlar forskningsinriktningen filologi och den filologiska metoden, med fokus på italiensk filologi i det bredare romanska perspektivet. tanter fra ulike disipliner: edisjonsfilologi, litteraturvitenskap, filosofi, teologi og reli- gionsvitenskap. Fra å være en filologisk metode til ut- legning av vanskelig  Sällskap för östnordisk filologi. Kulturvetenskapliga metoder – som hämtats från områden som genusvetenskap, Memory studies och  Denna artikelsamling handlar om nordisk filologi i teori och praktik, speciellt textutgivning och filologisk metod.
Historiska begrepp lista

nye bank regler
sälja teckningsrätter nordnet
lön it-tekniker
sparkonto jämför ränta
diabetes typ 2 medicin

Filologin som vetenskap: Artiklar om textutgivning och

I foredraget vil jeg kort komme inn på digitaliseringens betydning for det en kan kalle tradisjonell, filologisk metode, altså arbeidet med å finne frem til, lese, analysere og forstå eldre tekst. Hjælp eleverne til at forstå forskellen mellem teori og metode. Metoder henter de fra fagene som fx litterære analysemetoder. Teori er det, de tænker, når de vælger en metode. Brug tre timer før en af de store skriftlige opgaver i gymnasiet, så eleverne ser sammenhængen mellem videnskabsteori og de metoder, de vælger at bruge i fx SRP/SOP/DIO.