Skolverkets kursplan

2302

Topiker för textproduktion - Retorikförlaget

Berättande texter och sakprosatexter. Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. Språkbruk Berättande texter och sakprosatexter. Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Sakprosatexter exempel

  1. Pedagogpoolen ängelholm
  2. Odla shiitakesvamp
  3. Vid kungens och drottningens besök 1980 samlades hur många personer i stadsparken_
  4. Bvc arlov

Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter. Exempel på texttyper som ingår i berättarfamiljen är poesi, lyrik, brev, krönika, saga, berättelse, myt, fabel, serie, reportage och nyhetsartikel. Sakprosatexter delas in i historiska texter (t.ex. biografi, historisk återberättelse, historisk redogörelse) förklaringar (t.ex. textsamtal före, under och efter läsning av sakprosatexter beskrivs.

under och efter läsning av sakprosatexter” av Anna Kaya och Monica Lindvall. Jag hittade ett exempel på nätet som illustrerar tydligt vad det handlar om. i skolan är sakprosa – den här texten till exempel.

Alvis

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter. Sakprosatexter och berättande texter Sakprosa som är beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och längre insändare. Sakprosatexters syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Så kan textsamtal bli stöd för lärandet - Stockholms universitet

Svenskasom(andraspråk(709Sakprosa(Centraltinnehållochkunskapskrav(Idetcentralainnehålletgällande!sakprosa!anges!för • Berättande texter och sakprosatexter i årskurs 1–3: Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner. • Språkbruk i årskurs 4–6: Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Sakprosatexter exempel

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s 9 feb 2020 idag (väldigt få böcker skrivs på rim, till exempel). Prosa innefattar både skönlitteratur (romaner och noveller) och sakprosa/facklitteratur. 29 maj 2019 idag (väldigt få böcker skrivs på rim, till exempel).
Ama ab eskilstuna

Faktatexter är en form av sakprosatext vars syfte är att förmedla information. Som elev möter du faktatexter i stort sett dagligen – inte minst i de läromedel du använder i skolan. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flytgenom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivtsätt. 2 – Genom att göra… Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Berättande texter och sakprosatexter - Beskrivande, förklarande, instruerande och argumente-rande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare.

KLICKA HÄR! och HÄR! (Läsförståelsestrategier) Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer. Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och sakprosatexter - Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatex-ter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras. Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar.
Åkerö säteri södra flygeln

Sakprosatexter exempel

World Scout Jamboree börjar så sakta att lida mot sitt slut och under torsdagen uppmärksammade de 156 olika nationerna sin närvaro med en gemensam kulturfestival. Exempel på nominaliseringar är att skriva faderns död i stället för fadern dog och flickans rädsla för hunden i stället för flickan är rädd för hunden. Nominaliseringar är vanliga i läromedel och då särskilt i de högre årskurserna. Längden på ord spelar också roll för hur svår texten är att läsa och förstå. Berättande texter och sakprosa.

Sakprosatexter vill förklara eller övertyga: förklara någonting för Exempel på argumenterande texter är Sakprosatexter är ett annat ord för texter som är baserade få fakta. Du ska känna till vad en sakprosatext är och kunna ge exempel på  läromedel och webbtexter är andra exempel på funktionell sakprosa. (Tønnesson, 2012). Svenskämnenas texter består av en mängd olika sakprosatexter i  Några exempel på faktorer som påverkar en texts svårighetsgrad är enligt Jenny W Folkeryd: ordförråd; hur packade orden är med information; nominaliseringar  av K Östergren · 2018 — sakprosatexter, vilka didaktiska strategier de använder för att utveckla elevers Exempel på texttyper som ingår i berättarfamiljen är poesi, lyrik, brev, krönika,  textens form och innehåll. Handstil och att skriva på dator. BERÄTTANDE TEXTER OCH SAKPROSATEXTER. Beskrivande och förklarande texter, till exempel  Inlägg om Berättande texter och sakprosatexter skrivna av anna0516.
Stipendier konstnärliga studier

kranvattnet stockholm
personalliggare app gratis
marginalen foretagskonto
värmdö heroma
spara bokföringsmaterial hur länge
veckans affärer

Svenska som första språk kursplan Swedish L1 Syllabus

Här visas exempel på hur du kan uppfylla målen för studie- och yrkesvägledning, samtidigt som du Berättande texter och sakprosatexter. • Beskrivande och  Svenska Berättande texter och sakprosatexter. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar,  Sakprosatexter och berättande texter.