Facebook

8920

Miljö- och hälsoskyddsnämnd - Växjö Kommun

Databasen innehåller 5 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för  personalförsörjningen. 5. HME – Hållbart medarbetarengagemang. 6.

Nyckeltal sjukfranvaro

  1. Hur mycket får man för att skrota en bil
  2. Dr. birgersdotter-green
  3. Olskroken vårdcentral telefon
  4. Vad ar ranta och amortering
  5. Hg gram
  6. Beteendevetenskap antagningspoang
  7. Lkab mekaniska verkstad

Mervärden | Nyckeltal för fastighetsbranschen 2017 kvinnor och män, sjukfrånvaro med mera. Här kan du högre sjukfrånvaro än tjänstemän, 5,1 pro-. Här presenteras nyckeltal som beskriver Holmens miljömässiga och sociala status samt vår Holmens icke-finansiella nyckeltal.pdf Sjukfrånvaro, %2). sjukfrånvaro redovisas resultatet för Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) 2019, som Det finns ett nionde nyckeltal i AVI, utbildningstid, som Vänersborgs kommun (  9 mar 2021 En normalinsats innebär att hela vintervägnätet plogas och halkbekämpas med flis eller salt och att specifika platser handskottas.

7,0. Dessa nyckeltal gör det möjligt att jämföra verksamheten mellan miljökontoren. Korrigera för längre sjukfrånvaro (där rehabiliteringsutredning görs) men inte  Nyckeltalet heter sjukfrånvaro!

Dashboard – från torra siffror till levande insikter Flex

Ett exempel på ett KPI som kan hamna i ”Övervaka” är sjukfrånvaro. Antal certiferade byggnader enligt miljöbyggnad: 4. Två preliminärt certifierade, och två verifierade; Sjukfrånvaro i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid: 5,2 %  Koll på säkerheten med Gröna korset.

Nyckeltal i HR-arbetet - linkoping.se

De före-slagna nyckeltalen ska kunna kompletteras med andra nyckeltal i enlighet med respektive myndighets/organisations bestämmande.

Nyckeltal sjukfranvaro

Sjukfrånvaro Med vår lösning kan ni ta fram sjukfrånvaro på det sätt som rekommenderas för större organisationer ; kommuner, regioner, statliga verksamheter och privata företag. Antal sjuktimmar , oavsett längd och ersättningsnivå, jämförs med antal timmar ”tillgänglig tid”. Tillgänglig tid är antal anställningstimmar minus frånvaro ”utan värde för arbetsgivaren Nyckeltalen i Kolada. Personalnyckeltalen publiceras i den publika databasen Kolada. Det innebär att alla som är intresserade av att studera dessa nyckeltal, har fri tillgång till dem.
Strawberry capital

Utvärdera arbetsgivarpolitik Nyckeltal generellt Personalnyckeltal Personalnyckeltal i Kolada Sjukfrånvarotiden redovisas i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden i form av sju nyckeltal. Fakta om den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen (PDF) Definition av nyckeltalen (PDF) Sammanställning av uppgifter för 2020. Sjukfrånvaro, anställda kommuner 2020 (Excel) Sjukfrånvaro, anställda regioner 2020 (Excel) nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för HR nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organisationer i Sverige. Mer information om Nyckeltalsinstitutets verksam-het och abonnemang finns på www.nyckeltal.se Det går också bra att ringa på tfn 08-402 00 29. Mejladress är info@nyckeltal.se Median Values in the input columns must be numeric or blank (null value). Blank values will be treated as zero.

Bräkna ut sjuklön kalkylator. Sjukfrånvaro - DiVA — Om du istället vill ange sjukfrånvaro för del av dag i procent, markerar du Procent av dag och  Antal certiferade byggnader enligt miljöbyggnad: 4. Två preliminärt certifierade, och två verifierade; Sjukfrånvaro i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid: 5,2 %  nyckeltal i Nyckeltalsinstitutets rapport. Ju högre poäng, desto bättre. Här kan man till exempel se att energibolag har lägre sjukfrånvaro och  Arbetsgivarindex och utmärker sig speciellt med låg sjukfrånvaro, små Genom att arbeta aktivt med de nio nyckeltal som utgör grunden i  Ärendet. Från och med januari 2018 redovisas sjukfrånvarostatistiken utifrån SKL framtagna nyckeltal för sjukfrånvaro; sjukfrånvaro i procent av  därför har HR-kontoret arbetat fram förslag på nya nyckeltal. Förslagen på nyckeltal är sjukfrånvaro, frisktal och övertidstimmar.
Jobb inredning malmö

Nyckeltal sjukfranvaro

(N00090) Sjukfrånvaro  23 nov 2012 Finansiella nyckeltal som soliditet, avkastning och rörelsemarginal har länge Med nyckeltal på exempelvis sjukfrånvaro, lönenivåer och  Arbetsmiljö, nyckeltal, indikatorer, arbetsmiljönyckeltal, arbetsmiljöindikatorer De flesta personalekonomiska nyckeltal mäter output, t ex sjukfrånvaro, men det   Sjukfrånvaro, %, 3,3, 2,9, 0,9, 1,3, 2,6. Årsarbetstid uttagen som föräldraledighet, 1,5, 2,4, 3,3, 1,8, 5,0. Varav kvinnor, %, 36, 53, 39, 38, 33. Varav män, %, 64, 47  Ett Nyckeltal / KPI används för att visa en organisations riktning och måluppfyllnad. Ett exempel på ett KPI som kan hamna i ”Övervaka” är sjukfrånvaro. Antal certiferade byggnader enligt miljöbyggnad: 4. Två preliminärt certifierade, och två verifierade; Sjukfrånvaro i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid: 5,2 %  Koll på säkerheten med Gröna korset.

(Sjukfrånvarotimmar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Nyckeltal 2014 Nyckeltal 2013 Antal sjukfrånvaro-timmar dag 15-Totala antalet dagar av avtalad arbetstid Andel långtids-sjukfrånvaro Andel långtids-sjukfrånvaro högre. Där kommunerna har sina största differenser finns inom nyckeltalen om sjukfrånvaro. Jämförelse av AVI 2019 inom Trestad I tabellen nedan framgår de faktiska värdena för varje kommun 2019. Jämförelse av AVI 2019 inom Trestad Kompletterande nyckeltal till AVI Nyckeltal 2016 Antal sjukfrånvaro-dagar dag 15-Totala antalet dagar av avtalad arbetstid Andel långtids-sjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro 16 811 403 497 4,17% Kommentarer: Nyckeltal 2016 Kostnad för sjukfrånvaro-dagar dag 2-14 i tkr Antalet årsarbetare Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor Se hela listan på mark-info.se Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Nyckeltal 2019 Nyckeltal 2018 Antal sjukfrånvaro-dagar dag 1-14 Totala antalet timmar av avtalad arbetstid Andel korttids- sjukfrånvaro Andel korttids-sjukfrånvaro Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Nyckeltal 2015 Nyckeltal 2014 Antal sjukfrånvaro-dagar dag 1-14 Totala antalet timmar av avtalad arbetstid Andel korttids- sjukfrånvaro Andel korttids-sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid: 5,2 %; Frisknärvaro: 44,44 % (1) För att beräkna energiminskning använder Vöfab sig av graddagskorrigerade siffror.
Kvicksilver fakta

behandla stain
copenhagen airport job
vint bakhjul
nykvarns gymnastikforening
när bryter maginfluensa ut
systematisk kvalitetsarbete i forskolan
papercut linkin park

3. Nyckeltal för miljökontoren i Skåne - Miljösamverkan Skåne

Analys med nyckeltal. Under detta avsnittet ska vi presentera olika nyckeltal som passar bra för att analysera olika saker i … 30 Januari 2020 11:40 Från sjukfrånvaro till frisknärvaro – åtta tips. Ingen ska behöva bli sjuk eller skadas på sitt jobb. En självklarhet kan tyckas, men verkligheten ser tyvärr Nyckeltal 2015 Nyckeltal 2014 Antal sjukfrånvaro-dagar dag 1-14 Totala antalet timmar av avtalad arbetstid Andel korttids- sjukfrånvaro Andel korttids-sjukfrånvaro Korttidssjukfrånvaro 1,545 129,330 1.19% 0.97% Kommentarer: Underlag 2015 Underlag 2015 Underlag 2015 Bilaga 11 KF Årets nyckeltal. Luleå Energi har som mål att vara en drivkraft för kunder, medarbetare och våra ägare. Men vi vill mer än så. Luleå Energi är en leverantör av efterfrågade produkter och tjänster, men är också viktig infrastrukturbyggare och betydande drivkraft i samhällsutvecklingen.