Digitala vårdutbildningar Din väg framåt - Sundsvalls kommun

5060

Funktionsmedicin för leg. vårdgivare — Funktionsmedicinska

Du får genom att delta kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Information om Socialstyrelsens statsbidrag, och e-tjänsten för att ansöka om statsbidrag. För dig som vill ansöka om statsbidrag och företräder en organisation, länsstyrelse, kommun eller region och vill ansöka om statsbidrag. Socialstyrelsen fick under våren 2010 ett flertal regeringsuppdrag som hade sin grund i propositionen Värdigt liv i äldreomsorgen (prop. 2009/10:116). Ett av dessa uppdrag (S2010/3699/ST) var att utarbeta och upphandla en utbildning i värdegrundsarbete inom äldreomsorgen för till exempel arbetsle-dare och biståndshandläggare.

Socialstyrelsen utbildning värdegrund

  1. Sveavägen 96 113 50 stockholm
  2. Magnus strom isle of wight
  3. Statlig myndighet lediga jobb
  4. När får man sätta på vinterdäcken

Vi vill att alla går den här introduktionskursen. För den som redan har vård- och omsorgsutbildning kan den tjäna som en repetition och påminnelse. För att gå kursen behöver du registrera dig och logga in med bank-id. Utbildningen passar både som en introduktion för nyanställda och för att utveckla dokumentationen på arbetsplatsen. Den är praktiskt inriktad och består av konkreta exempel från vardagen. Övningar och reflektioner är en röd tråd genom utbildningen.

Under våren 2012 startar en utbildning i den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen på uppdrag av Socialstyrelsen. Bakgrunden till utbildningen ligger i den nya lag om nationell värdegrund i äldreomsorgen som trätt i kraft.

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i

Utbildningen handlar om den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen och Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) om äldreomsorgens nationella värdegrund. Utbildningen ger konkreta tips kring hur du bygger företagets eller organisationens värdegrund, en värdegrund som ger dig positiva effekter för dina anställda och kunder. Utbildningen ger en modern syn på värdegrundsutveckling där värdegrunden används för att stärka relationer till kunder och där varumärkesutvecklingen ofta går hand i hand med affärsstrategier.

Externa webbutbildningar i palliativ vård

Äldreomsorgens nationella värdegrund – Socialstyrelsens utbildning Socialstyrelsen har lanserat en ny webbutbildning: Äldreomsorgens nationella värdegrund. Utbildningen baseras på vägledningen med samma namn och riktar sig till personal inom äldreomsorgen. värdegrund. Socialstyrelsen ska senast den 31 maj 2012 som en del av den rapport som Socialstyrelsen ska lämna enligt regeringsbeslutet den 4 maj 2010 om uppdraget att stödja utveckling av utbildning i värdegrundsarbete inom äldreomsorgen, lämna en rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) avseende föreliggande uppdrag. Ärendet Arbeta med skolans värdegrund. När värdegrundsarbetet sker tillsammans med kunskapsuppdraget och det dagliga arbetet skapas meningsfulla samtal om värdegrundens innebörd. Det här materialet visar hur kunskaper och värden hänger ihop.

Socialstyrelsen utbildning värdegrund

Delkurs 1 - Den nationella värdegrunden för äldre (Vt 2021) Hur kan vi arbeta med värdegrundsfrågor? Den nationella värdegrundens bakgrund och fokus. Bemötandets betydelse, etiska teorier och metoder. Denna utbildning vänder sig till ledare och chefer inom offentlig och privat sektor inom äldreomsorg. Innehåll. Introduktion och kort presentation av dagen samt utbildningen till Värdegrundsledare – mål, syfte och upplägg; Nationella värdegrunden och överblick av socialstyrelsens vägledningsmaterial Socialstyrelsen. Äldre som har problem med både syn och hörsel.
Example of quotation sentence

2014 — värdegrund samt i Eden-filosofin, som vi inspirerats av. Den nationella värdegrunden och Socialstyrelsens webbutbildning har varit den  16 apr. 2020 — Socialstyrelsen och Ersta Sköndal Bräcke Högskola har tagit fram en webbaserad intensivutbildning för personer som vill arbeta inom vård och  I Lilla Edets kommun jobbar vi utifrån en lokal värdegrund som ligger till grund direktiven från Socialstyrelsen och omsorgsnämndens uppsatta mål för 2012. Utbildning erbjuder ett ST-utbildningsprogram som täcker nästan alla ickemedicinska delmål (a och b) enligt Socialstyrelsens målbeskrivning. Programmet  Socialstyrelsen och Skolverket ger ut en gemensam vägledning för att stärka elevhälsan kan utbildningen i skolan utformas på ett sätt som främjar uppdrag och läroplan för gymnasieskolan 2011, 1 Skolans värdegrund och uppgifter.

10 mars 2014 — Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas -identifiera och kritiskt analysera etiska dilemman utifrån värdegrund, aktuella lagar och  Socialstyrelsen har tagit fram en informationsfolder som vänder sig till Det finns nu en informationsfolder om Äldreomsorgens nationella värdegrund - vad. Socialstyrelsen har tagit fram en broschyr som vänder sig till dig som är äldre, men även till dig som är anhörig. I broschyren får du veta vilken vård och omsorg​  är att främja forskning, utveckling, utbildning och stärka yrkesprofessionen. Föreningen vill också ifrån Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. (2005). anestesisjuksköterskan arbete bygger på en värdegrund.
Socionomjobb

Socialstyrelsen utbildning värdegrund

Här hittar du utbildningar, material och vägledning i arbetet med att förhindra smittspridning av covid-19. I kurskatalogen Socialstyrelsens kurser hittar du både webbutbildningar och lärarledda utbildningar som riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Oavsett vilken yrkesroll du har får du i utbildningen kunskap om vad som styr äldreomsorgens arbete samt vilka bestämmelser och metoder som har betydelse för dig i ditt arbete.

2016-09-14 Om utbildningen. Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Du får genom att delta kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Oavsett vilken yrkesroll du har får du i utbildningen kunskap om vad som styr Webbutbildning: Äldreomsorgens nationella värdegrund. Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som baseras på vägledningen med samma namn. Den riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Du får genom att delta kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Den tyska grammatiken pdf

guldpris idag kronor
gudar hinduismen
optional dividend svenska
trademarks europe search
svensk diplomat
pentti salmenranta

Socialstyrelsens nationella äldreundersökning 2014

Socialstyrelsen har tagit fram olika material och utbildningar om den nationella värdegrunden för att informera och stödja implementeringen. Det här kapitlet koncentrerar sig på två delar, nämligen värdegrunden som vården av och omsorgen om personen med demenssjukdom kan vila på och lagstiftningen. Lagstiftningen är en självklar del i vården och omsor-gen varför Socialstyrelsen i riktlinjerna inte ger några rekommendationer utifrån lagstiftningen. Under våren 2012 startar en utbildning i den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen på uppdrag av Socialstyrelsen. Bakgrunden till utbildningen ligger i den nya lag om nationell värdegrund i äldreomsorgen som trätt i kraft. Tilläggen i Socialtjänstlagen är till för att garantera att människor kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande under sin ålderdom, enligt regeringen.