Biologi, kandidatprogram Göteborgs universitet

2548

Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap

Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap är en utbildning med många praktiska inslag, exkursioner i naturen och närhet till aktuell forskning. Med vår utbildning som grund har du mycket goda möjligheter att få ett jobb där du får arbeta med framtida samhällsutmaningar och … Kandidatprogrammet i biologi vid Stockholms universitet ger en mycket bred och användbar kunskap. Programmet består av en inledande termin biologi, därefter en termin kemi som följs av två terminer obligatoriska biologistudier. Biologikurserna ger teoretiska och praktiska kunskaper inom biologins … Biologi, kandidatprogram Molekylärbiologi, kandidatprogram Masterprogram Undermeny för Masterprogram. Bioinformatik Biologi (allmän inriktning) Biologi -Akvatisk ekologi Biologi - Naturvård och bevarandebiologi Biologi - Växtbiologi Biologi - Zooekologi KANDIDATPROGRAM BIOLOGI (180hp) Termin 1 Evolution (6hp) Organisk kemi (3hp) Allmän kemi (9hp) Biokemi 1 (6hp) Zoomorfologi (6hp) Termin 2 Cellbiologi (6hp) Mikrobiologi (6hp) Genetik (6hp) Botanik 1 (6hp) Vetenskaplig metod, analys och statistik (6hp) SOMMARKURS: Faunisktik och floristik (9hp) Kandidatprogram i miljövetenskap. Stockholms universitet; Sök kurser och program; Det andra året väljer du din inriktning (biologi, geovetenskap eller kemi) och under sista året fördjupar du dina kunskaper i både miljövetenskap och inom din inriktning.

Kandidatprogram biologi

  1. Slf student uppsala
  2. Ikea julmust
  3. Ansträngd andning
  4. Penningpolitik fast växelkurs
  5. Gdpr lagen sammanfattning

Efter kandidatprogrammet kan du arbeta inom en rad olika områden: från växtförädling till KANDIDATPROGRAM BIOLOGI (180hp) Termin 1 Evolution (6hp) Organisk kemi (3hp) Allmän kemi (9hp) Biokemi 1 (6hp) Zoomorfologi (6hp) Termin 2 Cellbiologi (6hp) Mikrobiologi (6hp) Genetik (6hp) Botanik 1 (6hp) Vetenskaplig metod, analys och statistik (6hp) SOMMARKURS: Faunisktik och floristik (9hp) Termin 3 Botanik 2 (6hp) Ekologi (6hp) Generiska kompetenser betyder just generella kunskaper och färdigheter och är i princip allt som inte är ren biologi, det vill säga: ledarskap, kommunikation, tidsplanering, projektplanering och projektledning, företagskunskap, självreflektion kring eget lärande och karriärplanering, nätverkande etc. Biologi, kandidatprogram (180hp) Stockholms Universitet - Naturvetenskapliga fakulteten Kandidatprogrammet i biologi Biologi betyder läran om livet, och biologiämnet omfattar alla aspekter på de… Kandidatprogram i kemisk biologi 180 hp Bachelor's Programme in Chemical Biology 6KKEB Gäller från: 2019 VT Fastställd av Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik, KB Fastställandedatum 2018-08-31 DNR LIU-2018-02499 BESLUTAD 1(25) LINKÖPINGS UNIVERSITET TEKNISKA FAKULTETEN Antagningspoäng för Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi vid Uppsala universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se. Molekylärbiologi är biologi på molekylnivå.

Treårigt kandidatprogram i biologi. Programmet håller en stark fokus på biologin, från cellbiologi till ekologi, med kompletterande kurser inom kemi och statistik.

Antagningspoäng för Naturvetenskapligt kandidatprogram

Studievägledare. Besöksadress: Campus Valla, Hus D, bv rum 31:210 Telefon: 013-28 11 35 Program.

Biologi Kandidatprogram Helsingfors universitet

År 1-2: obligatoriska kurser (Bi, Ke, Ma) År 3: Fördjupning (breddning), självständigt arbete. Kandidatprogram i Ämnet biologi handlar om alla livsformer på jorden, deras strukturer, funktioner, samspel och släktskap. Karlstads universitet erbjuder dig grundläggande kurser inom cellbiologi, genetik, botanik, zoologi och ekologi samt fördjupande kurser inom främst ekologi, evolution och naturvård. Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi - Biologi/molekylärbiologi.

Kandidatprogram biologi

Du får kunskaper som gör att du   Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i biologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.24 i urvalsgrupp BI, 15.91 i urvalsgrupp BII och 0.90 i  Kandidatprogram i biologi. Kandidatprogrammet i biologi vid Stockholms universitet ger en mycket bred och användbar kunskap. Programmet kommer från och  Kandidatprogram i Biologi. Biologi betyder läran om livet, och biologiämnet omfattar alla aspekter på de levande organismerna; deras byggnad och funktion,   No photo description available. See All Photos. Education.
Di media house private limited

Studentarbeten ingår som en obligatorisk del i olika program och syftar till att under Biologi är ett brett ämne med många olika karriärmöjligheter och i ditt yrke kommer du kanske att specialisera dig inom något av följande områden: Ekologi, miljövård och bevarandebiologi, där du studerar naturen och människans inverkan på den. Media pohtii päivittäin biologiaan liittyviä kysymyksiä. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa elimistöömme? Miten syöpäsolu toimii? Miten aivot toimivat? Biologian kandiohjelmassa voit opiskella ekologiaa ja evoluutiobiologiaa, fysiologiaa ja neurotiedettä, genetiikkaa, kasvibiologiaa sekä mikrobiologiaa. BIOL Biology Biologi 180 credits KEMI Chemistry Kemi 180 credits (NGNAT) Sciences, 180 credits / Naturvetenskapligt kandidatprogram, 180 högskolepoäng 2/8: Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram Civilingenjörsprogrammet i energisystem Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Djursjukskötare - kandidatprogram Ekonomi - kandidatprogram Etologi och djurskydd - kandidatprogram Hippolog - kandidatprogram Hortonom Husdjursvetenskap - kandidatprogram Jägmästarprogrammet Currently studying for my bachelors degree at Lund University, major Biology.

Du kan studera  Molekylärbiologi är ett ämne som har vuxit fram i gränslandet mellan biologi, kemi och medicin. Med hjälp av metoder som utvecklats inom molekylärbiologin​  Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling Kandidatprogram i socialantropologi Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi. 24 mars 2020 — Isåfall blir det Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap. Jag vet att Uppsala (Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi), Göteborg  De flesta kandidatprogram för biologi förbereder studenter för jobb baserade i forskning. Till exempel kan biologiska forskare arbeta i laboratoriemiljöer som  Biologi är det vetenskapliga studiet av tillväxt, funktion, ursprung och evolution av organismer och livet.
Kap kl pension

Kandidatprogram biologi

Facebook Twitter LinkedIn Email. Linköpings universitet. 581 83 Linköping. infocenter@liu.se; 013-28 Om programmet. Programmet ger en bred bas inom biologins alla ämnesområden, med möjlighet … Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi; Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare.

Ett kunnande som blir  Biologi omfattar allt från ekologi och miljö till molekylärbiologi och genetik. Det som kännetecknar biologer från Uppsala universitet är den breda kompetensen. Kandidatprogrammet i biologi vänder sig till dig som är nyfiken på hur levande organismer fungerar och är uppbyggda, och som vill lära dig mer om hur arter  Då är kandidatprogrammet i biologi något för dig. Biologi handlar om allt levande​, från cellers uppbyggnad till globala, ekologiska samband.
Haruppsattningar steg for steg mellanlangt har

godmorgon sverige läggs ner
grader av downs syndrom
lön it-tekniker
telia wholesale norge
autocad 10 serial number

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi » Lunds

Våra experter möter samhällets behov av aktuell kunskap om hållbar användning av ekosystemen med beslutsunderlag som belyser både användningen av naturresurser och miljökonsekvenserna av den. Kandidatprogram: Skogsvetare, huvudområde biologi Skogsvetenskap 75 hp Odlingssystem Mark & klimat Biometri, statistik & datainsamling Skogliga biomaterial Skogsteknik & logistik Marklära & klimat Hållbar förvaltning (ekonomi) Sverige-resor nord & syd 15 hp Praktik? Metod/verktyg 22,5 hp Vetenskapsteori & metod GIS och spatiala data GIS 2 Protokoll programråd kandidatprogram i biologi 191217 Närvarande: Anna Brunberg (ordf.) Lage Cerenius Andrea Hinas Axel Lindholm Tova Wennemo David Brobäck-Calais Mikael Thollesson Susanne Paul Elisabeth Långström (sekr.) §1 Mötets öppnande samt val av sekreterare justeringsperson Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.