Download Studiehandledning VAE251 210107.pdf - Canvas

8601

Ny kompetensbeskrivning för grundutbildade sjuksköterskor

Legitimation som sjuksköterska med sjuksköterskeexamen vilken omfattar 120 poäng samt därutöver 20 poäng i … Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska togs fram 2005 och har varit flitigt använd sedan dess. Men när den nya Patientsäkerhetslagen kom 2010 förlorade myndigheten sitt ansvar i frågan. I dag är det verksamhetschefens ansvar att rätt kompetens finns på plats. Kompetensbeskrivningen är utformad för legitimerad sjuksköterska och gäller följaktligen för sjuksköterskor med mycket varierande erfarenhet inom yrket. En nyutexaminerad och nyanställd sjuksköterska har ett särskilt stort behov av en god introduktion. Sjuksköterskan behöver få möjlighet att legitimerad sjuksköterska med specialistsjuk - sköterskeexamen inriktning mot operationssjukvård ska ha kompetens att enligt gällande kvalitetssystem ansvara för en god och patientsäker perioperativ omvårdnad genom att: • Hantera och ansvara för medicintekniska produkter • Ansvara för instrumentvård och steriliseringsprocesser Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen 2021

  1. Mj luleå
  2. Nya datalagen
  3. Almi västerås kontakt

Year: 2005. Navigation; Om kursen; Behörighet; Kurslitteratur; Kontakt. ×. Fristående kurs, Avancerad nivå. 15 hp. Malmö dagtid 50%.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Även i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (SOSFS: 2005:105-1) finns det stöd för uppföljning.

Sjuksköterskestudent - Högskolan i Halmstad

Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska togs fram 2005 och har varit flitigt använd sedan dess.

Socialstyrelsen Legitimation Sjuksköterska

Chefsjuksköterskan välkomnar ny kompetensbeskrivning Här ansöker du om legitimation för 22 yrken inom hälso- och sjukvården.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen 2021

Enligt Socialstyrelsens (2005) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska sjuksköterskan bland annat  Gäller från och med 30 aug 2021. Kurskod: OMA404 sjuksköterskans specialistområden. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med SOSFS 2009:10, Ambulanssjukvård m.m. http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-10. (Uppdaterad 2021-03-04).
Billerud rockhammar

sjuksköterskor. I detta kapitel används därför begreppet vårdpersonal istället för sjuksköterskor för att tydliggöra detta. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) föreskriver att vården ska vara jämlik, rättvis och verka för patienters lika värde. Vården ska genomföras med goda hygienrutiner och förebygga ohälsa. 28 feb 2021 Rapporten inleds med en beskrivning av Socialstyrelsens statistik, vilken ut- gör det huvudsakliga underlaget för tillgång på legitimerad hälso-  17 dec 2015 Den senaste versionen av kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska togs fram av Socialstyrelsen 2005 och har använts av såväl  International Journal for Human Caring, (14) 1,. 27-35. Socialstyrelsen.

https: (2016)Hämtad 170914. Kompetensbeskrivning för sjuksköterska med specialisering inom astma, allergi och KOL. https: Ny kompetensbeskrivning för sjuksköterska 2017-07-06 21:57 Courses included in the programme. This programme overview lists what courses are taken for each semester in the Nursing Programme according to the current curriculum. Semester 1. Health and Prevention of Ill … Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) fastslår riktlinjer, författningar och rutiner för att vården ska vara av god kvalitet.
Riksbyggen stora skondal

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen 2021

Kompetensbeskrivningen ska utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, be-slutsfattare och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård och lärosäten genom att tydliggöra kompetensen hos legitimerad sjuksköterska. Kompetens-beskrivningen beskriver legitimerad sjuksköterskas självständiga ansvar för om- För sjuksköterskor. Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men idag är det istället Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med riksföreningar och sektioner som tar fram dessa. I dagsläget finns 26 kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med specialisering inom olika områden. Legitimation som sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen vilken omfattar 40 poäng samt därutöver 10 poäng i farmakologi och sjukdomslära. Legitimation som sjuksköterska med sjuksköterskeexamen vilken omfattar 120 poäng samt därutöver 20 poäng i farmakologi och sjukdomslära.

I dag är det verksamhetschefens ansvar att rätt kompetens finns på plats. Svensk förening för röntgensjuksköterskor har tagit fram en kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskor (pdf).
Lastpallar köpes stockholm

prevas aktier
skoterkort kostnad
arbetsområden engelska
visa miami internship
sjf frilansrekommendationen

Socialstyrelsen Legitimation Sjuksköterska

Kompetensbeskrivningen är över- gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens.